ועידת נגישות ישראל הבינלאומית ה-8

הרשמה לוועידה

16+17.4 – שני ימי הוועידה – ועידת נגישות ישראל ה-9

700.00